Linux – Podstawowe komendy

Lista komend które uzbierały się w moim pliku kiedy jeszcze korzystałem z linuxa (debian).

Zarządzanie plikami z konsoli:

mv – przenoszenie
cp – kopiowanie
mkdir – tworzenie katalogu
cd – do katalogu ( ~ domowego / głównego .. do tyłu ../.. dwa do tyłu
pwd – w jakim katalogu jesteś.
ls – Wylistowanie plików w katalogu
-a – wszystkie pliki
-l – dokładniejsze dane
-h – pokazuje przyjaźniejsze wielkości danych (k Mb)
-v – alfabetycznie i numerycznie posortowane
diff – Porównanie obu plików
df – Wyswietla strukture partycji i ich wykorzystanie
-h – wyświetlenie informacji w czytelniejszej formie w MB
-i – wyświetlenie informacji na temat i-węzłów
-l – ograniczenie wyświetlania informacji tylko to dysków lokalnych
du wyświetla nam rozmiar pliku/katalogu podanego w wierszu poleceń. Domyślnie wyświetla i podaje rozmiar bierzącego katalogu i jego zawartości.
-h – wyświetlenie w czytelniejszy sposób w MB
-s – podaje wartość sumaryczną
–max-depth – określa maksymalną „głębokość” katalogu

Who – kto jest aktualnie zalogowany.
Whoami – kim jestesmy zalogowani.
Logout – wylogowanie się.
Passwd – zmiana hasła. (/etc/passwd)
Przełączanie konsolo(tty) – ctr + alt + F

Instalowanie Pakietu!!!

dpkg -i nazwapakietu.deb //instalacja pakietu
dpkg -l //sprawdzanie zainstalowanych pakietów
-s //wyświetlić stan pakietu
-r //usuwanie pakietu
apt-cache search nazwaPakietu //szukanie pakietu
apt-cache show nazwaPakietu //pokaz więcej o pakiecie
apt-get install -f //podejmuje próbę poprawienia zepsutych zależności.

rmdir – Usuwa tylko pusty katalog
rm -r – usuwanie razem z zawartoscia
rm -rf – nie pyta za kazdym razem
mkdir – utworzenie katalogu

lsb_release -a – sprawdzanie jaki mamy system.
Uname -r – wersja jajka

SUDO

sudo -l – sprawdzenie co mozemy
visudo – konfiguracja sudo (otwiera plik /etc/sudoers)

UŻYTKOWNICY i GRUPY.

id – wyswietlanie informacji o uzytkowniku i o grupie.
Whoami – na jakim koncie jestes.
users – lista zalogowanych uzytkowników
who – więcej o zalogowanych uzytkownikach
w – jeszcze więcej o zalogowanych uzytkownikach

zalogowanie na innego uzytkownika
su – (do katalogu domowego) Nazwa_uzytkownika

Dodawanie uzytkownika
useradd -d katalog_domowy -g grupa_początkowa -G inne_grupy -s powłoka -u UID login

Połączenia sieciowe:

/etc/network/interfaces

auto lo eth1
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp

iface eth1 inet static
address 192.168.56.2
netmask 255.255.255.0
Restart usługę: sudo dhclient -r
Restart karty: /etc/init.d/networking restart
Karta wifi Komendy:
ifconfig,iwconfig,iwlist,ping
Identyfikacja urządzeń

Identyfikacja zasobów sprzętowych pod Linuksem

GRUB

Pliki gruba
/boot/grub/grub.cfg Centralny plik konfiguracyjny Gruba 2, tworzony automatycznie

/etc/default/grub Opcje ogólne (bez pozycji menu)

/etc/grub.d Katalog ze skryptami pomocniczymi służącymi do identyfikacji partycji i znajdujących się na nich systemów operacyjnych. Możemy zresztą tworzyć własne skrypty, służące do dodawania kolejnych pozycji w menu w razie potrzeby.
Przywracanie gruba (need livecd)
sudo fdisk -l
sudo mount /dev/sdX /mnt (sdX partycja /-głowna)
sudo mount –-bind /dev/ /mnt/dev
sudo mount –-bind /proc /mnt/proc
sudo install-grub –root-directory=/mnt/ /dev/sda
//odmontowywanie
sudo umount /mnt/dev && umount /mnt/proc && umount /mnt
//Po wyjeciu plyty – update-grub2

Program dd (czyszczenie dysku)

Sposoby używania dd
Kasowanie całego dysku (wraz z MBR i wszystkimi partycjami) przez nadpisanie losowymi danymi (w celu całkowitego i nieodwracalnego nadpisania dysku należy przeprowadzić tą operację kilka razy) :
dd if=/dev/urandom of=/dev/sdb
killall -USR1 dd – Wyświtlanie progresu dd

Czyszczenie pakietów instalacyjnych.
Jeśli instalujemy i odinstalowujemy dużo aplikacji, są szanse na to że nasz system jest zarażony ogromną liczbą plików zależności, z których nie korzystamy w żaden sposób. Przedstawiam kilka użytecznych komend na pozbycie się wszystkich częściowych paczek i usunięcie każdej nieużywanej paczki zależności.
Sprzątanie częściowych paczek:
sudo apt-get autoclean
Możemy też sami opróżnić katalog /var/cache/apt/archives/partial
Sprzątanie schowków (cache) apt:
sudo apt-get clean
Sprzątanie nieużywanych pakietów zależności:
sudo apt-get autoremove
Dobrą praktyką na unikanie takich pozostałości jest używanie polecenia autoremove za każdym razem kiedy odinstalowujemy jakąś aplikację.
sudo apt-get autoremove nazwa_aplikacji